Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

17.05.2018

LDG 7: Language Disorders in Greek 7

Athens, Greece, 2-3 June 2018

It is a pleasure to invite you to the biannual conference Language Disorders in Greek. This year, the conference is organized by the Psycholinguistics and Neurolinguistics Lab of the Department of Linguistics, School of Philology, National and Kapodistrian University of Athens.

For more information, please visit our website...