Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

08.06.2019

Κωνσταντίνα Φραγκούλη: Η σχέση της ελληνικής μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής πεζογραφίας (1949-2009) ...

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 12.00 η κυρία Κωνσταντίνα Φραγκούλη παρουσιάζει τη διατριβή της με τίτλο:

Η σχέση της ελληνικής μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής πεζογραφίας (1949-2009) με τον κινηματογράφο. Μια εξέταση υπό το πρίσμα της συγκριτικής ποιητικής 

στον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας 
(6ος όροφος, κυψέλη 605).

Η παρουσίαση είναι ανοιχτή.