Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

14.12.2021

Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας & Νευρογλωσσολογίας - Διάλεξη Μαρίας Ανδρέου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πέμπτη 16/12/2021, 18:30, διαδικτυακά

Το Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας & Νευρογλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας (ΕΚΠΑ) σας προσκαλεί στην επόμενη ομιλία που διοργανώνει κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 με θέμα:

"Ο ρόλος του διγραμματισμού στη γνωστική ανάπτυξη νευροτυπικών παιδιών: Ευρήματα από επιτελικές λειτουργίες και Θεωρία του Νου"

Ομιλήτρια θα είναι η Μαρία Ανδρέου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/12/2021, 18:30.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ WEBEX

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m4d1cdc4668543e49a2a4ed575d8f262b

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

Η διερεύνηση του αντίκτυπου της διγλωσσίας στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών - αν και πολλά υποσχόμενη - συνεχίζει να μας δίνει αντιφατικά αποτελέσματα: οι δίγλωσσες ομάδες είναι ετερογενείς και η συγκρισιμότητα των ευρημάτων είναι συχνά δύσκολο να θεμελιωθεί, δεδομένου ότι η δίγλωσση εμπειρία ποικίλλει από άτομο σε άτομο αλλά και κατά τη διάρκεια της ζωής του δίγλωσσου ατόμου. Στην παρούσα μελέτη εξετάζουμε τον ρόλο της δίγλωσσης εκπαίδευσης και του δι-γραμματισμού (μια μορφή δίγλωσσης γλωσσικής εμπειρίας) στις επιτελικές λειτουργίες και τη Θεωρία του Νου παιδιών νευροτυπικής ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες είναι δίγλωσσα παιδιά ομιλητές της Ελληνικής ως μίας από τις δύο γλώσσες και φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Χρησιμοποιώντας τρεις δοκιμασίες ελέγχου επιτελικών λειτουργιών που διαφέρουν ως προς το βαθμό δυσκολίας, και δύο δοκιμασίες ελέγχου τη Θεωρίας του Νου (σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο) εστιάζουμε στη διερεύνηση του βαθμού που η επίδοση των παιδιών στα προαναφερθέντα έργα συμμεταβάλλεται με την έκθεσή τους στη δίγλωσση εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύει ότι η ανάπτυξη της γλώσσας στο δίγλωσσο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι η πλέον κατάλληλη μέθοδος για την ανάδυση γνωστικών πλεονεκτημάτων σε δίγλωσσα παιδιά.