Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

15.05.2018

Επιστημονική Ημερίδα του Σύλλογου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Α΄ και Β΄ Κύκλου

«Επιστροφή στο Σήμερα»: Η Πρόσληψη της Κλασικής Λογοτεχνίας στη Σύγχρονη Στιχουργική (“Something Old, Something New”: The Reception of Classics in Modern and Contemporary Songwriting) - Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση για Υποβολή Περιλήψεων >>