Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

03.05.2022

e-Σεμινάρια Τομέα Γλωσσολογίας ΕΚΠΑ - Μιχάλης Γεωργιαφέντης & Αγγελική Τσόκογλου (ΕΚΠΑ)

Τετάρτη 04/05/2022, 18:30, διαδικτυακά

Ο Τομέας Γλωσσολογίας σας προσκαλεί στην ομιλία των Μιχάλη Γεωργιαφέντη & Αγγελικής Τσόκογλου (ΕΚΠΑ) με τίτλο "Πληροφοριακή δομή: Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές προεκτάσεις". Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Μαΐου 2022 στις 18.30, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m1eebb605f4a80b711659df52d37532f8

Password: hdV2VXHEy46

Η ομιλία πραγματοποιείται στα πλαίσια των e-σεμιναρίων που διοργανώνονται από τον Τομέα Γλωσσολογίας με τη συνδρομή του Εργαστηρίου Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. Το πρόγραμμα όλων των ομιλιών (Μάρτιος – Μάιος 2022) βρίσκεται στον σύνδεσμο http://www.phil.uoa.gr/tomeis/tomeas-glwssologias/seminaria.html

Περίληψη

Στην ομιλία πραγματευόμαστε την πληροφοριακή δομή της πρότασης σύμφωνα με θεωρητικές προσεγγίσεις, με σκοπό να συζητήσουμε ορισμένες προεκτάσεις για τη διδασκαλία της στο γλωσσικό μάθημα της Ελληνικής ως μητρικής και των ξένων γλωσσών (παραδειγματικά της Αγγλικής και της Γερμανικής). Το συγκεκριμένο θέμα, παρότι ερευνάται αρκετά συστηματικά στο πλαίσιο θεωρητικών μελετών, αποτελεί ένα από τα πιο «παραγνωρισμένα» αντικείμενα στη διδασκαλία τόσο της μητρικής όσο και της ξένης γλώσσας.

Αρχικά εστιάζουμε στους μηχανισμούς που επιστρατεύουν οι γλώσσες για την απόδοση της πληροφοριακής δομής, τόσο τους συντακτικούς, δηλαδή τις μετακινήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την αναδιάταξη των όρων της πρότασης, όσο και τους φωνολογικούς κανόνες που σχετίζονται με τον επιτονισμό. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στη θεματοποίηση, την εστίαση και τα είδη τους, καθώς και στην έννοια της αντίθεσης, η οποία, όπως προτείνουμε, αποτελεί μια διακριτή κατηγορία στην προτασική δομή. Στη συνέχεια, με βάση τα θεωρητικά πορίσματα, διατυπώνουμε διδακτικές προτάσεις, οι οποίες: α) καθιστούν συνειδητή την πληροφοριακή δομή και τον συσχετισμό της με τη συντακτική δομή στη μητρική γλώσσα, και β) συμβάλλουν στην αποτελεσματική διδασκαλία της πληροφοριακής δομής στο ξενόγλωσσο μάθημα.