Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

10.05.2023

Διάλεξη του Δρ. Στρατή Παπαϊωάννου, Διευθυντή Ερευνών του ΕΙΕ

16/5/2023, ώρα 10.30 π.μ.

Ο Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας, στο πλαίσιο του μαθήματος

«Εκλογή Βυζαντινών Κειμένων» (Β´ εξάμ. Τμήματος Φιλολογίας),

με διδάσκουσα την καθηγήτρια κυρία Θεοδώρα Αντωνοπούλου, διοργανώνει

ΔΙΑΛΕΞΗ

με ομιλητή τον βυζαντινολόγο

Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Δρ. Στρατή Παπαϊωάννου

με Θέμα

Το Κοντάκιο μετά την περίοδο της "ακμής". Μια αναθεωρητική ματιά

Τρίτη 16 Μαΐου 2023, ώρα 10.30 π.μ.

Στο αμφιθέατρο 311