Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

23.05.2018

Διάλεξη του Dr Andrea Massimo Cuomo Ερευνητή στην Αυστριακή Ακαδηµία Επιστηµών µε θέµα : Medieval Scholia on Sophocles: Reading Electra at Manuel Moschopoulos’ School

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, ώρα 12.00΄ Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας (745)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Τοµέας Κλασικής Φιλολογίας και

ο Τοµέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

σας προσκαλούν

στη διάλεξη του

Dr Andrea Massimo Cuomo

Ερευνητή στην Αυστριακή Ακαδηµία Επιστηµών, Βιέννη

Εταίρου του Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, Αθήνα

µ ε θ έ µ α :

Medieval Scholia on Sophocles:

Reading Electra

at Manuel Moschopoulos’ School

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, ώρα 12.00΄

Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας (745)

 

  Η Διευθύντρια                                                    Ο Διευθυντής

του Τοµέα Κλασικής Φιλολογίας                      του Τοµέα Βυζαντινής Φιλολογίας

                                                                          και Λαογραφίας

Σοφία Παπαϊωάννου                                       Διονύσιος Χ. Καλαµάκης

Συντονίστρια: Θεοδώρα Αντωνοπούλου