Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

22.05.2018

Διάλεξη του Dr Andrea Massimo Cuomo, Ερευνητή στην Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, ώρα 12 μ., Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Τομέας Κλασικής Φιλολογίας και

ο Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

σας προσκαλούν στη διάλεξη του 

Dr Andrea Massimo Cuomo 

Ερευνητή στην Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών, Βιέννη

Εταίρου του Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, Αθήνα

με θέμα:

Medieval Scholia on Sophocles:

Reading Electra

at Manuel Moschopoulos’ School

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, ώρα 12.00΄

Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας (745)

 

Η Διευθύντρια                                                                          Ο Διευθυντής

του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας                             του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας

                                                                                                και Λαογραφίας

       Σοφία Παπαϊωάννου                                                    Διονύσιος Χ. Καλαμάκης

Συντονίστρια: Θεοδώρα Αντωνοπούλου