Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

27.06.2019

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Ανεζούλας Μπένια

Γνωστοποιούμε ότι η υποψήφια διδάκτωρ κυρία ΑΝΕΖΟΥΛΑ ΜΠΕΝΙΑ θα υποστηρίξει δημόσια τη διδακτορική διατριβή της με θέμα: «Ιωάννη Γεωμέτρη Εξόδιος ή προπεμπτήριος εις την Κοίμησιν της υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Πρώτη έκδοση και μελέτη του κειμένου», την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 10 π.μ., στο Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 7ος όροφος, αίθουσα 734, τηλ.: 2107277778).

Η παρουσία των ενδιαφερομένων είναι ελεύθερη και ευπρόσδεκτη.