Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

04.06.2018

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Παναγιώτη Βελτανισιάν με θέμα:Η ταυτότητα της Σαλαμίνας από τα τέλη του 17ου αιώνα έως και τα μέσα του 19ου αιώνα.

Γνωστοποιούμε ότι ο υποψήφιος διδάκτωρ κύριος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΤΑΝΙΣΙΑΝ θα υποστηρίξει δημόσια τη διδακτορική διατριβή του με θέμα: «Η ταυτότητα της Σαλαμίνας από τα τέλη του 17ου αιώνα έως και τα μέσα του 19ου αιώνα. Μια ιστορική λαογραφική προσέγγιση μέσα από δικαιοπρακτικά έγγραφα αρχείων, προφορικές παραδόσεις, περιηγητικά κείμενα και άλλες πρωτογενείς πηγές», τη Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα 12 μεσ., στο Σπουδαστήριο Λαογραφίας (7ος όροφος του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

Η παρουσία των ενδιαφερομένων είναι ελεύθερη και ευπρόσδεκτη.