Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

05.01.2018

Δημήτρης Πολυχρονάκης: «Ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος και το αίτημα του ρεαλισμού στα ελληνικά γράμματα»

5η Εκδήλωση του Κύκλου Διαλέξεων του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018

5η Εκδήλωση του Κύκλου Διαλέξεων του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 2017-2018

«Ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος και το αίτημα του ρεαλισμού στα ελληνικά γράμματα»

Εισήγηση: Δημήτρης Πολυχρονάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιανουρίου 2018 και ώρα 18.30 στον χώρο του 
Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
(8ος όροφος, 829)