Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

30.05.2019

Colloquium Υποψηφίων Διδακτόρων Βυζαντινής Φιλολογίας 2019

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019, Φιλοσοφική Σχολή, Κυψέλη 704, 9.30΄-12.30΄

Επιλέξτε για να δείτε το Πρόγραμμα.