Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

24.11.2017

Αλέξανδρος Κατσιγιάννης: «Για μια ποιητική του 'αντιποιητικού' 18ου αιώνα...»

3η Εκδήλωση του Κύκλου Διαλέξεων του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

3η Εκδήλωση του Κύκλου Διαλέξεων του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 2017-2018

«Για μια ποιητική του 'αντιποιητικού' 18ου αιώνα: μεθοδολογικές προτάσεις και νέες προσεγγίσεις»

Εισήγηση: Αλέξανδρος Κατσιγιάννης

Πανεπιστημιακός υπότροφος Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ  

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18.30 στον χώρο του 
Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
(8ος όροφος, 829)