Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

12.10.2019

10ο Συνέδριο Μεταπτυχ. Φοιτητών & Υποψ. Διδ. του Τμ. Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

8 – 11 Οκτωβρίου 2019, Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (έναντι Φιλοσοφικής)

10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ 

8 – 11 Οκτωβρίου 2019 | Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (έναντι Φιλοσοφικής)

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: https://sites.google.com/view/10th-conf-phil-ekpa/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: https://drive.google.com/file/d/19Ac1PB0c9UR-RQrPraoQvTAn1FN4qJ5K/view 

Εκ μέρους του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Α΄ & Β΄ Κύκλου του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.