Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

07.09.2017

Σεμινάριο Λατινικών Ζ εξαμήνου (αναβολή ενημέρωσης)

Διδάσκουσα: Μ. Γκαράνη

Σεμινάριο Λατινικών Ζ εξαμήνου (αναβολή ενημέρωσης)

Η ενημέρωση για το σεμινάριο των Λατινικών του Ζ εξαμήνου με θέμα "Λατινική Φιλοσοφία: Λουκρήτιος" που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου, αναβάλλεται για λόγους υγείας της διδάσκουσας.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που σκόπευαν να προσέλθουν στην ενημέρωση να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mgarani@phil.uoa.gr).