Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

29.12.2017

Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων, Κλάσης 2021, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ, για κατάθεση Δελτίου Απογραφής.

Έγγραφο Στρατολογικής Υπηρεσίας Αθήνας

 

Έγγραφο Στρατολογικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής