Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

22.05.2023

Προκήρυξη ΠΜΣ Αρέθας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΑΡΕΘΑΣ» (ΦΕΚ ίδρυσης 3037/τ.Β/27-07-2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022 και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 392 Β΄/2023), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΠΜΣ ΑΡΕΘΑΣ, με αξιολόγηση του φακέλου που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι και βάσει συνέντευξης, στην οποία θα προσέλθουν, στο Κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί.

ΑΡΕΘΑΣ

Προκήρυξη