Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

16.06.2016

Πρακτική άσκηση: Προκήρυξη θέσεων για τη Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Ιούλιος-Οκτώβριος 2016

 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καθ. Ευριπίδης Γαραντούδης
ΤΗΛ.: 210 7277625  fax: 210 7277622

 

Email: Phil.Projects.Praktiki@phil.uoa.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προκήρυξη Θέσεων για τη Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Ιούλιος-Οκτώβριος  2016

 

 Αριθμός Προτεραιότητας

Παρακαλούνται οι φοιτητές-τριες του τρίτου και του τέταρτου έτους σπουδών που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης να προσέλθουν στο αρμόδιο γραφείο (6ος όροφος, κυψέλη 605, Γραφείο Ευριπίδη Γαραντούδη) στις ημερομηνίες 21, 23, 27 και 29 Ιουνίου 201610:30-12:30, προκειμένου να παραλάβουν από την Γραμματέα του προγράμματος αριθμό προτεραιότητας με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.  

Διαδικασία Επιλογής

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, η επιλογή των φοιτητών/τριών θα γίνει με δημόσια κλήρωση. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετικά με την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της κλήρωσης.

Αίτηση

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την κλήρωση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης όπου οι επιτυχόντες θα προσκομίσουν φωτοτυπία της φοιτητικής τους ταυτότητας και θα συμπληρώσουν την αίτηση.

 

Πρόγραμμα Πρακτικής

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2016 (Ιούλιος-Οκτώβριος) σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως μουσεία, εκδοτικούς οίκους, ερευνητικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες που θα επιλέξουν οι φοιτητές/τριες.

Σημειώνεται ότι τόσο για την παραλαβή αριθμού προτεραιότητας όσο και για την υποβολή αίτησης από τρίτους απαιτείται νομίμως επικυρωμένη εξουσιοδότηση (από ΚΕΠ ή από Αστυνομικό Τμήμα) από τον/την ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/τρια.

Tέλος, διευκρινίζεται ότι ο/η φοιτητής/τρια ή ο εκπρόσωπός του/της δεν μπορούν να παραλάβουν περισσότερους από έναν αριθμούς προτεραιότητας και δεν μπορούν να υποβάλουν περισσότερες από μια αιτήσεις.