Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

08.11.2017

Πρακτική Άσκηση: Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καθ. Ευριπίδης Γαραντούδης
ΤΗΛ.: 210 7277625  fax: 210 7277622
Email: egaran[at]phil.uoa[dot]gr

                                                                                                                                              9/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την 
Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλολογίας.

Όσοι δεν έχουν την αναλυτική βαθμολογία με τον μέσο όρο, πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους μέχρι τις 10-11-2017 και θα ενημερωθούν σχετικά με το πότε θα φέρουν το έγγραφο που εκκρεμεί.