Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

07.06.2023

ΠΜΣ "ΚΟΡΑΗΣ" - Αιτήσεις ορκωμοσίας εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23

Όσοι διπλωματούχοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην προσεχή ορκωμοσία διπλωματούχων του Τμήματος Φιλολογίας θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας μέχρι την Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023, (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-14.00) στη Γραμματεία του Τμήματος (3ος όροφος γραφείο 305). 

Για να γίνει δεκτή η αίτηση ορκωμοσίας θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ανάρτηση της διπλωματικής εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ. 

Με  την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η διπλωματική εργασία σε cd/usb. Σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση απώλειας από το gov.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η ανακοίνωση αφορά επίσης τους διπλωματούχους του παλαιού προγράμματος ΚΟΡΑΗΣ, με τις έξι ειδικεύσεις, οι οποίοι έχουν λάβει περάτωση σπουδών αλλά δεν έχουν παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας.

Αίτηση ορκωμοσίας

Αίτηση ορκωμοσίας (παλαιού ΠΜΣ "ΚΟΡΑΗΣ")