Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

10.04.2017

Παρακολούθηση του μαθήματος ΚΦΝ05 Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου-17ου αι. ΙΙ

Διδάσκουσα: Ελένη Λαμπάκη

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα

ΚΦΝ05 Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου-17ου αι. ΙΙ

με διδάσκουσα την κ. Ελένη Λαμπάκη

να εγγραφούν στη σελίδα του μαθήματος στο e-class ώστε να ενημερωθούν για το διδακτικό υλικό και

να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος.