Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

28.09.2022

ΜΦΝ14 Σεμινάριο Ζ' Εξαμήνου - Δήλωση συμμετοχής 2022-2023

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων: Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12.30 μ.μ.

ΜΦΝ 14 Σεμινάριο Νεοελληνικής Φιλολογίας Β΄
(Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας – Θέματα εξειδίκευσης
στα διδασκόμενα αντικείμενα και νέα αντικείμενα)
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες της κατεύθυνσης ΜΝΕΦ που θα παρακολουθήσουν το σεμιναριακό μάθημα ΜΦΝ14 του Ζ΄ εξαμήνου να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα που ακολουθεί, δηλώνοντας τις τρεις επιλογές με σειρά προτίμησης.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1yA8io31eWZM0LV_sIawDwOE6KcuHdnA2t7dRJgTCNftPxA/viewform

Για την επιλογή των φοιτητών/τριών θα ληφθεί υπόψη η επιτυχής εξέταση και η βαθμολόγησή τους στα προαπαιτούμενα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων (βλ. παρακάτω). Η εξακρίβωση των στοιχείων της δήλωσης θα γίνει με την κατάθεση αναλυτικής βαθμολογίας σε μεταγενέστερο χρόνο (το αργότερο μέχρι το 2ο μάθημα).

Η καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων είναι: Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12.30 μ.μ.

Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το email του Τομέα: tonephil[at]phil.uoa[dot]gr

Τα προαπαιτούμενα μαθήματα για την παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι:

1. ΦΦΝ01 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας

2. ΦΦΝ02 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ι (Αρχές - 1821)  ή ΦΦΝ04 Εποχές και συγγραφείς (12ος-18ος αιώνας)

3. ΦΦΝ03 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΙΙ (1821 – 20ός αι.) ή ΦΦΝ05 Ρεύματα και συγγραφείς (19ος-20ός αιώνας)

Τα σεμινάρια και το περιεχόμενό τους είναι τα ακόλουθα:

Κακλαμάνης: "Ζητήματα ποιητικής στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου"

(Ημέρα και ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου: Τετάρτη 15.00-18.00)

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να αναδείξει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ποιητικής τέχνης του Βιτσέντζου Κορνάρου όπως αυτά παρουσιάζονται στον Ερωτόκριτο, το κορυφαίο έργο της κρητικής και της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Θα εξεταστούν μεταξύ άλλων, ζητήματα δομής και οργάνωσης της αφηγηματικής ύλης, η προσωπογραφία και οι συμβολισμοί της, τα θέματα, οι «τόποι» και τα μοτίβα, η γλώσσα, το ύφος και η στιχουργία του έργου και θα αναζητηθούν χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες του ποιητή στο πλαίσιο των συμβάσεων του λογοτεχνικού είδους και των τάσεων της σύγχρονής του κρητικής λογοτεχνίας (16ος-17ος αι.). Τα ζητήματα αυτά θα αποτελέσουν, συγχρόνως, και αφετηρία για την εισαγωγή των φοιτητών στην επιστημονική έρευνα και τη σύνταξη εργασιών στο πεδίο αυτό.

Μέντη: "Η Αθήνα στη Λογοτεχνία"

(Ημέρα και ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου: Πέμπτη 15.00-18.00)

Η αποτύπωση ή ο πρωταγωνιστικός ρόλος μιας πόλης είναι ένα θέμα που διαρκώς κερδίζει έδαφος στη νεότερη λογοτεχνία. Είναι γνωστό ότι η ιστορική πόλη της Αθήνας έχει σημαντική θέση στην παγκόσμια γραμματεία, δεν έχει αναδειχθεί όμως αρκετά η φυσιογνωμία της στην εγχώρια λογοτεχνική σκηνή. Στο σεμινάριο θα προσεγγίσουμε την πόλη στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης, με έμφαση στην εικόνα που διαμόρφωσε στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Με οδηγούς αντιπροσωπευτικά ποιητικά και πεζά λογοτεχνικά κείμενα θα μελετήσουμε τοπόσημα, αστικές διαδρομές, λογοτεχνικούς ήρωες και θα περπατήσουμε (κάποιες φορές) στην πόλη, άλλοτε με τη συνοδεία σύγχρονων αθηναιογράφων συγγραφέων και άλλοτε αναβιώνοντας την καθημερινότητα της παλιάς Αθήνας, την εποχή του Κωστή Παλαμά. 

Νικολοπούλου: "Το ιστορικό βίωμα στην νεοελληνική πεζογραφία του 20ου αιώνα"

(Ημέρα και ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου: Δευτέρα 12.00-15.00)

Το σεμινάριο έχει διπλό στόχο: αφενός να εισαγάγει τους φοιτητές στη μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής εργασιών και αφετέρου να διερευνήσει τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους η πεζογραφία αποτύπωσε τις τραυματικές ιστορικές εμπειρίες του εικοστού αιώνα. Οι φοιτητές θα διερευνήσουν τα είδη λόγου, τα ρεύματα και τις ιδεολογικές τάσεις που συνδέονται με αυτή την θεματική που παραμένει κυρίαρχη σε όλο τον 20ο αιώνα, με έμφαση στη μεταπολεμική περίοδο.
Οι φοιτητές θα αξιολογηθούν με βάση σύντομες εργασίες, τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο και την εκπόνηση και παρουσίαση της σεμιναριακής εργασίας.