Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

10.11.2017

Μετεγγραφή στο Τμήμα Φιλολογίας 2017-2018

Κατάθεση διακιολογητικών

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή στο Τμήμα Φιλολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τον ονομαστικό πίνακα (των αιτούντων μετεγγραφή) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Φιλοσοφική Σχολή, 3ος όροφος –Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου) για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά, που οι αιτούντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν στο Τμήμα μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 158978/Ζ1/27-09-2016 (ΦΕΚ 3153 Β΄) Υ.Α. σχετικά με «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» καθώς και της με αριθ. 164061/Ζ1/2-10-2017 Εγκυκλίου σχετικά με «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018».

Οι σχετικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών θα αποφασιστούν από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία για την υποβολή των δικαιολογητικών τις ακόλουθες ημέρες: 

Τετάρτη, 08/11/2017

Παρασκευή, 10/11/2017

Δευτέρα, 13/11/2017 και 

Τετάρτη, 15/11/2017 

Ώρα προσέλευσης: 11:00 έως 13:00