Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

14.07.2017

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΚΟΡΑΗΣ'' - KATAΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους έως και τις 14 Ιουλίου 2017 κατά τις ημέρες και τις ώρες που δέχεται η Γραμματεία δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00-14.00