Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

30.06.2020

Λειτουργία Γραμματείας Τμήματος Φιλολογίας από 4 Μαΐου 2020

Η Γραμματεία του Τμήματος  Φιλολογίας, για την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής, εντός του εργασιακού της χώρου, η οποία αποτελεί, εν προκειμένω, υπέρτατη υποχρέωση απορρέουσα από την αναγκαιότητα της προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά και της υγείας των εργαζομένων, θα εξυπηρετεί το κοινό τηλεπικοινωνιακά.

Στη περίπτωση που δεν δύναται κάποιο αίτημα να ικανοποιηθεί ηλεκτρονικά, το κοινό θα προσέρχεται στη Γραμματεία ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού).