Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

27.03.2017

ΕΥΔΟΞΟΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17

Ο ΕΥΞΟΔΟΣ ξεκινά από σήμερα, Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 τις δηλώσεις των συγγραμμάτων καθώς και τη διανομή τους. Η περίοδος των δηλώσεων θα ολοκηρωθεί την Παρασκευή, 5 Μαϊου 2017 ενώ η διανομή θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 19 Μαϊου 2017.

Προσοχή: Οι φοιτητές θα επιλέγουν συγγράμματα σύμφωνα με το αρχικό γράμμα των κωδικών των μαθημάτων το οποίο αναλογεί στην κατεύθυνσή τους. Οι φοιτητές του Κλασικού θα επιλέγουν συγγράμματα που το πρώτο γράμμα είναι Κ, οι φοιτητές του Γλωσσολογικού συγγράμματα που αρχίζουν από Γ ενώ οι φοιτητές με κατεύθυνση ΜΝΕΦ θα επιλέγουν τα συγγράμματα που ξεκινούν με Μ. Τα μαθήματα και τα συγγράμματα που προσφέρονται ανά ειδίκευση έχουν το αντίστοιχο γράμμα, δηλαδή Κ ή Γ ή Μ. Τα μαθήματα του Β' εξαμήνου είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις.