Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

15.01.2016

Επιτυχόντες των γραπτών εξετάσεων του Διατμηματικού Προγράμματος «Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας»,

Ημερομηνία συνέντευξης: 14 Ιανουαρίου 2016

Καλούνται οι επιτυχόντες των γραπτών εξετάσεων της 15-12-2015, του Διατμηματικού Προγράμματος «Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας», να προσέλθουν για συνέντευξη στις 14 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄, στο γραφείο 601 στον 6ο όροφο του Kτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.

Εκ της Γραμματείας του Μεταπτυχιακού - Διατμηματικού Προγράμματος

Κατάλογος επιτυχόντων...