Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

13.07.2017

Επιτυχόντες/ούσες και επιλαχόντες/ούσες για το ΔΠΜΣ «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας»

στις εισαγωγικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2016-2017

Στον παρακάτω σύνδεσμο εμφανίζονται οι επιτυχόντες/ούσες και επιλαχόντες/ούσες στις εισαγωγικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2016-2017, για το ΔΠΜΣ «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας», και μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων από τη συνεδρία της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής:

Επιτυχόντες/ούσες και επιλαχόντες/ούσες στις εισαγωγικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2016-2017