Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

25.04.2018

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PISA 2018

Παρακαλούμε τους ενδιαφερομένους που κατέθεσαν εμπρόθεσμα 
σχετική αίτηση 
στη Γραμματεία του Τμήματος, 
να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την επισυναπτόμενη 
υπεύθυνη δήλωση την οποία θα πρέπει να μας 
την αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 27/04/2018 και 
ώρα 14:00 στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
 
Υπεύθυνη δήλωση
 
mkallinikou@phil.uoa.gr 
 
pbointa@phil.uoa.gr