Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

08.03.2017

Έναρξη των μαθημάτων ΓΦΓ05 (Σύνταξη Α) & ΓΦΓ11 (Σύνταξη Β)

Τα μαθήματα ΓΦΓ05 (Σύνταξη Α) & ΓΦΓ11 (Σύνταξη Β) ξεκινούν από την Πέμπτη 09-03-2017 και την Δευτέρα 13-03-2017 αντίστοιχα.