Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

17.03.2017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ

1) Η Ελεύθερη Επιλογή (ΕΕ) για τους φοιτητές του 7ου και 8ου εξαμήνου της Γλωσσολογικής κατεύθυνσης και του 8ου εξαμήνου της Κλασικής κατεύθυνσης ΔΕΝ δικαιούται να δηλώσουν σύγγραμα στον ΕΥΔΟΞΟ.

2) Οι φοιτητές που θα κάνουν αίτηση για αναγνώριση μαθημάτων ή που έχουν ήδη κάνει αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων ΔΕΝ δηλώνουν σύγγραμμα στον ΕΥΔΟΞΟ ούτε δηλώνουν τα μαθήματα προς αναγνώριση στο my-studies επίσης.

3) Τα συγγράμματα που δηλώνονται στον ΕΥΞΟΔΟ δηλώνονται ΕΠΙΣΗΣ και στο my-studies. Αν δεν γίνει η δήλωση και στα δυο προγράμματα ο φοιτητής θα κληθεί να επιστρέψει τα συγγράμματα.