Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

03.05.2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκφράζει την ιδιαίτερη ευαρέσκειά του για την εξαγγελθείσα επαναφορά της διδασκαλίας του μαθήματος των Λατινικών στο Λύκειο και τον εκ νέου ορισμό του ως πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος για τους υποψηφίους της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Το Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. αισθάνεται δικαιωμένο, καθώς εδώ και καιρό έχει καταθέσει με ψύχραιμο και νηφάλιο τρόπο στον δημόσιο διάλογο τις εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες απόψεις του σχετικά με την ανάγκη διατήρησης αλλά και παράλληλα ποιοτικής ανανέωσης και αναβάθμισης της διδασκαλίας του μαθήματος των Λατινικών. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση του ρόλου του ελληνικού Λυκείου στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων της σύγχρονης εποχής και στην ενίσχυση των δεσμών των μαθητών και μαθητριών με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ο οποίος στηρίζεται στη διττή βάση της κλασικής παιδείας, την αρχαία ελληνική και τη ρωμαϊκή.