Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

14.06.2017

Ανακοίνωση για Ορκωμοσία Διπλωματούχων του Δ.Π.Μ.Σ

«Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας»

Σας ενημερώνουμε ότι, η τελετή ορκωμοσίας Διπλωματούχων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας» θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Κ. Μπουραζέλη (Πανεπιστήμιο Αθηνών Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30) στις 27 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:15 π.μ.

Λεπτομέρειες