Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

10.03.2017

Αλλαγή ημερομηνίας προφορικής συνέντευξης

ΠΜΣ Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δευτερης/Ξένης Γλώσσας

Η ημερομηνία προφορικής συνέντευξης των επιτυχόντων των εξετάσεων της 7ης Απριλίου 2017, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017.

Ανακοίνωση