Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

22.12.2017

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ορκωμοσία των διπλωματούχων και των διδακτόρων της 22ας Δεκεμβρίου 2017 θα γίνει στις 10.30 π.μ. στον 3ο όροφο, στην αίθουσα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής.