Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

21.04.2020

Αιτήσεις ορκωμοσίας εξεταστικής περιόδου «Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020»

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
Χειμερινής εξεταστικής περιόδου «Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020»
Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον κύκλο Σπουδών τους, κατά την ανωτέρω περίοδο, θα μπορούν να καταθέτουν αίτηση ορκωμοσίας από τη Μεγάλη Δευτέρα, 13/04/2020 έως και την Τρίτη του Πάσχα, 21/04/2020.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:  Ηλιάνα Φώτου ifotou[at]phil.uoa[dot]gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά με την αίτηση:

1. Φωτοτυπία του Α.Δ.Τ. (και οι δύο  όψεις).

2. Ακαδημαϊκή ταυτότητα ή/και τρίπτυχο εάν υπάρχει. (Σε περίπτωση απώλειας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.)

3. Κάρτα σίτισης (εάν υπάρχει).

4. Βεβαίωση εκκένωσης δωματίου από τη ΦΕΠΑ, σε περίπτωση διαμονής στη Φοιτητική Εστία. Η βεβαίωση είναι υποχρεωτική γιατί χωρίς αυτή δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Ορκωμοσία του Τμήματος.

Γνωστοποιείται, επίσης, ότι η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας θα δέχεται ηλεκτρονικά αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Αναλυτικής Βαθμολογίας με Περάτωση Σπουδών, από την Δευτέρα, 27/04/2020 και μετά στις ακόλουθες διευθύνσεις: 
Θεόδωρος Πλιάτσικας tpliat[at]phil.uoa[dot]gr ή Ροδάνθη Ξεζωνάκη rodia[at]phil.uoa[dot]gr

 Ανακοίνωση                                       Αίτηση ορκωμοσίας                                 Υπεύθυνη δήλωση