Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

07.06.2023

Αιτήσεις ορκωμοσίας διδακτόρων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23

Οι διδάκτορες οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην προσεχή ορκωμοσία διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας μέχρι την Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023, (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-14.00) στη Γραμματεία του Τμήματος (3ος όροφος γραφείο 305). 

Για να γίνει δεκτή η αίτηση ορκωμοσίας θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ανάρτηση της διδακτορικής διατριβής στο ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ και στο ΕΚΤ. 

Με  την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η διδακτορική διατριβή σε cd/usb. Σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση απώλειας από το gov.gr.

Αίτηση ορκωμοσίας