Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

15.06.2018

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Οι διπλωματούχοι και οι διδάκτορες, οι οποίοι επιθυμούν να ορκιστούν στην επικείμενη θερινή ορκωμοσία του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018 κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού.

Για να γίνει δεκτή η αίτηση ορκωμοσίας είναι απαραίτητα τα εξής:

1) Για τους Διπλωματούχους:

  • Βεβαίωση ανάρτησης της  διπλωματικής εργασίας στη βάση ΠΕΡΓΑΜΟΣ. Τα έντυπα για την ανάρτηση στην ΠΕΡΓΑΜΟ χορηγούνται από τη Γραμματεία.
  • Βεβαίωση κατάθεσης της  διπλωματικής εργασίας στο οικείο Σπουδαστήριο, σε έντυπη μορφή.
  • CD (το οποίο κατατίθεται στη Γραμματεία).
  • Ακαδημαϊκή ταυτότητα. Σε περίπτωση απώλειας πρέπει να  προσκομιστεί βεβαίωση από την αστυνομία.

2) Για τους Διδάκτορες:

  • Βεβαίωση ανάρτησης της διπλωματικής εργασίας στη βάση ΠΕΡΓΑΜΟΣ. Τα έντυπα για την ανάρτηση στην ΠΕΡΓΑΜΟ χορηγούνται από τη Γραμματεία.
  • Ανάρτηση της διδακτορικής διατριβής στο ΕΚΤ.
  • Βεβαίωση κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας στο οικείο Σπουδαστήριο σε έντυπη μορφή.
  • CD (το οποίο κατατίθεται στη Γραμματεία).
  • Ακαδημαϊκή ταυτότητα. Σε περίπτωση απώλειας πρέπει να  προσκομιστεί βεβαίωση από την αστυνομία.