Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Φιλολογίας » Καταστατικό Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Καταστατικό του Συλλόγου βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών η διαδικασία αυτή δυστυχώς έχει καθυστερήσει. Παρακάτω παρατίθεται το Καταστατικό στην υπάρχουσα μορφή του. Σύντομα θα ανακοινωθούν και οι αποφασισμένες από την Συνέλευση του Δ.Σ. αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις. Οι τελευταίες απλώς τροποποιούν αλλά δεν θίγουν τα γραφόμενα εντός του καταστατικού.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ