Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Φιλολογίας » Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 τακτικά και δύο αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά προκείμενου να συζητήσει τα διάφορα θέματα που προκύπτουν και να βρει λύσεις.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπούν τους φοιτητές στις συνελεύσεις του τμήματος και είναι υπεύθυνοι για την διεκπεραίωση των θεμάτων που προκύπτουν. Ο Γενικός και ο Ειδικός Γραμματέας έχουν καθήκον να τηρούν το αρχείο του Συλλόγου, τα Πρακτικά των Συνελεύσεων, ενώ είναι υπεύθυνοι επικοινωνίας. Ο Ταμίας τηρεί το Ταμείο του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος να ελέγχει τα έσοδα και τα έξοδα.

Το Δ.Σ. προκύπτει μετά από εκλογές. Οι εκλογές γίνονται μία φορά το χρόνο και δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου έχει κάθε εγγεγραμμένος μεταπτυχιακός φοιτητής και υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Φιλολογίας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος: Καλαβρός Μιχαήλ (Μετ. Φοιτ. Νεοελληνικής Φιλολογίας)

Αντιπρόεδρος: Σχοινά Αικατερίνη (Υπ. Δρ. Λαογραφίας)

Γενική Γραμματέας: Νικητάκη Μαρία Στυλιανή (Μετ. Φοιτ. Νεοελληνικής Φιλολογίας)

Ειδική Γραμματέας: Μυστριώτη Γεωργία (Υπ. Δρ. Κλασικής Φιλολογίας)

Ταμίας: Ελευθεριάδη Χριστίνα (Μετ. Φοιτ. Γλωσσολογίας)

Μέλος A': Σκουρής Ιωάννης (Υπ. Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας) 

Μέλος B': Δερμάνη Φερενίκη - Νίκη (Μετ. Φοιτ. Γλωσσολογίας)

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Καλαβρός Μιχαήλ
  Σχοινά Αικατερίνη

Β. ΤΟΜΕΩΝ

Κλασικής Φιλολογίας

 • Μυστριώτη Γεωργία (Τακτικό Μέλος)
 • Σκουρής Ιωάννης (Αναπληρωματικό Μέλος)

Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

 • Σχοινά Αικατερίνη (Τακτικό Μέλος)
 • Καλαβρός Μιχαήλ (Αναπληρωματικό Μέλος)

Νεοελληνικής Φιλολογίας

 • Νικητάκη Μαρία Στυλιανή (Τακτικό Μέλος)
  Καλαβρός Μιχαήλ (Αναπληρωματικό Μέλος)

Γλωσσολογίας

 • Δερμάνη Φερενίκη - Νίκη (Τακτικό Μέλος)
 • Ελευθεριάδη Χριστίνα (Αναπληρωματικό Μέλος)

Για το Ιστορικό Παλαιότερων Δ.Σ. πατήστε εδώ