Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας "ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ"

Πληροφορίες

ΦΕΚ Ίδρυσης

ΦΕΚ Κανονισμού

Προκήρυξη

Προκήρυξη 2022-2023

Αίτηση υποψηφιότητας

Μεταπτυχιακά σεμινάρια 2021-2022

 

Διευθυντής ΠΜΣ: Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, Καθηγητής

Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ: Στέφανος Ματθαίος

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ: Α. Παπαθωμάς Καθηγητής, Σ. Ματθαίος Αναπλ. Καθηγητής, Ρ. Χατζηλάμπρου Επίκ. Καθηγήτρια, Αικ. Κορολή Επίκ. Καθηγήτρια, Ν. Καναβού Επί. Καθηγήτρια

Εξεταστική Επιτροπή ΠΜΣ: Α. Παπαθωμάς, Αικ. Κορολή, Ν. Καναβού

Επικοινωνία

υποχρεωτική συνεννόηση με email

Αικατερίνη Φώτου, Γραμματέας του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας, 6ος όροφος, κυψέλη 609, Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής , Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου

Τηλ./Fax: 210-727 7788

email: kfotou@phil.uoa.gr