Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας "ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ"

Πληροφορίες

ΦΕΚ Ίδρυσης

ΦΕΚ Κανονισμού

Προκήρυξη

Αίτηση υποψηφιότητας

Μεταπτυχιακά σεμινάρια 2020-2021

 

Διευθύντρια ΠΜΣ: Γραμματική Κάρλα, Αναπλ. Καθηγήτρια 

Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ: Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ: Γ. Κάρλα Αναπλ. Καθηγήτρια, Α. Μιχαλόπουλος Καθηγητής, Σ. Ματθαίος Αναπλ. Καθηγητής, Α. Παπαθωμάς Καθηγητής, Σ. Παπαϊωάννου Καθηγήτρια

Εξεταστική Επιτροπή ΠΜΣ: Γ. Κάρλα, Α. Μιχαλόπουλος, Σ. Ματθαίος, Α. Παπαθωμάς, Σ. Παπαϊωάννου, Αικ. Κορολή, Μ. Γκαράνη

Επικοινωνία

Αικατερίνη Φώτου, Γραμματέας του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας, 6ος όροφος, κυψέλη 609, Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής , Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου

Τηλ./Fax: 210-727 7788

email: kfotou@phil.uoa.gr