Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας "ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΕΓΑΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

"ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΕΓΑΣ"

Σας ενημερώνουμε ότι το ΠΜΣ «Λαϊκός Πολιτισμός και Λογοτεχνία-Γεώργιος Α. Μέγας» θα δεχτεί φοιτητές-φοιτήτριες στη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023. Ακολουθούν η προκήρυξη του διαγωνισμού, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και η ενδεικτική εξεταστέα ύλη. Η φοίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος:

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Λαϊκός Πολιτισμός και Λογοτεχνία-Γεώργιος Α. Μέγας» του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποβλέπει στη δημιουργία επιστημόνων, που θα παράγουν νέα γνώση στην επιστήμη της λαογραφίας και των συναρμογών της με την επιστήμη της φιλολογίας, καθώς και στην εκπαίδευση νέων ερευνητών, οι οποίοι θα μπορούν να παράγουν και να επεξεργάζονται αυτήν τη γνώση στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Επιδιώκεται, οι απόφοιτοι του προγράμματος να έχουν γνώση των κύριων θεωρητικών ζητημάτων και μεθόδων έρευνας και ανάλυσης που βρίσκονται στο επίκεντρο των προβληματισμών της λαογραφικής επιστήμης και να είναι σε θέση, μέσω πρωτοποριακών προσεγγίσεων, να αναδεικνύουν όλες τις διαστάσεις των παραδοσιακών και σύγχρονων λαογραφικών φαινομένων, του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού στην ιστορική του διάσταση και τη σύγχρονη δημιουργία, ειδικότερα του έντεχνου λαϊκού αφηγηματικού λόγου, καθώς και τη δυνατότητα να συνδέουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις με ζητήματα πρακτικών εφαρμογών στην εκπαίδευση και την πολιτιστική δράση. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. «Λαϊκός πολιτισμός και λογοτεχνία» με το επίπεδο των γνώσεων που παρέχει δίνει τη δυνατότητα για απ’ ευθείας συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Η ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του Προγράμματος στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών στην επιστήμη της λαογραφίας στη χώρα μας οφείλεται σε μια σειρά συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του.

Αυτά είναι:

  • η επιστημονική παράδοση του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ιστορικά αποτέλεσε την πρώτη κοιτίδα θεραπείας της Λαογραφίας στη χώρα και καλλιέργησε την ερευνητική σύγκλιση των πεδίων της Λαογραφίας και της Φιλολογίας.
  • ένα απαιτητικό και εστιασμένο πρόγραμμα σπουδών διετούς διάρκειας, με παράλληλη έμφαση στις θεωρητικές προσεγγίσεις και αναλυτικές μεθόδους της λαογραφικής επιστήμης διεθνώς αλλά και επιμονή στα μικροδεδομένα της επιτόπιας έρευνας, με ιδιαίτερη προσοχή στις πλουραλιστικές διαστάσεις της λαογραφίας, τις συγκλίσεις της με τη φιλολογία στη μελέτη των σχέσεων λόγιας και λαϊκής σκέψης, καθώς και την κοινωνική και παιδαγωγική διάστασή της.
  • ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που ενθαρρύνει τη διάσταση  της κοινωνικής προσφοράς σε αντιδιαστολή με την τάση ενίσχυσης και στον χώρο της εκπαίδευσης των νόμων της αγοράς.

 

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2022-23

 

Διευθύντρια ΠΜΣ: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαριάνθη Καπλάνογλου mkaplanog[at]phil.uoa[dot]gr

Αναπληρώτρια διευθύντρια ΠΜΣ: Επίκουρη Καθηγήτρια Βασιλική Χρυσανθοπούλου vchrys[at]phil.uoa[dot]gr

Συντονιστική Επιτροπή:  Καθηγητής Αντώνιος Παναγιώτου, Αναπληρωτής Καθηγητής Διονύσιος Καλαμάκης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαριάνθη Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κούζας.

Εξεταστική επιτροπή ΠΜΣ: Μαριάνθη Καπλάνογλου, Βασιλική Χρυσανθοπούλου και Γεώργιος Κούζας

Για οδηγίες-διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, την εξεταστέα ύλη κ.ά. μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας στη διευθύντρια του ΠΜΣ Μαριάνθη Καπλάνογλου στο e-mail: mkaplanog@phil.uoa.gr

Επικοινωνία: Παναγιώτα Μποϊντά - Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Φιλοσοφική Σχολή, 3ος όροφος, γραφείο 306 - Τηλέφωνο: 210 7277386, e-mail: pbointa@phil.uoa.gr