Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας "ΚΟΡΑΗΣ" » Ορκωμοσίες (αιτήσεις και ανακοινώσεις ορκωμοσιών)

Οι διπλωματούχοι του ΠΜΣ "ΚΟΡΑΗΣ" (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) και ΠΜΣ "ΚΟΡΑΗΣ" (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την ανάρτηση της διπλωματικής εργασίας τους στο ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ μπορούν να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας, (σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας), μέχρι την Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022, κατά τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία.

Με την αίτηση ορκωμοσίας είναι υποχρεωτικά τα εξής:

1. κατάθεση της ακαδημαϊκής ταυτότητας,

2. cd/usb με τη διπλωματική εργασία καθώς και

3. βεβαίωση μη οφειλής συγγραμμάτων από τη Βιβλιοθήκη.

Σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr.

Αίτηση ορκωμοσίας