Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας "ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ" » Προκηρύξεις εισαγωγής φοιτητών

Προκήρυξη προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Γλωσσολογία" ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γλωσσολογία/Linguistics», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Α ́ 114) (ΦΕΚ Ίδρυσης 699Τ.Β ́1-3-2019 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού 1034 Τ.Β ́28-3-2019, όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 3131/6-8-2019), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Φιλοσοφική Σχολή (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) στις 24 Ιουνίου 2022.

Προκήρυξη

Αίτηση συμμετοχής