Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας "ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ"

Σημαντική επισήμανση!

Η Γραμματεία δεν εξυπηρετεί ηλεκτρονικά αιτήματα   που αποστέλλονται  από τα προσωπικά e-mail αλλά ΜΟΝΟ όσα αποστέλλονται από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ e-mail.

Όσοι δεν διαθέτουν πανεπιστημιακό e-mail θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες απόκτησής του. Δείτε το σχετικό link.

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ιδρυθέν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γλωσσολογία/Linguistics», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Α ́ 114) (ΦΕΚ Ίδρυσης 699Τ.Β ́1-3-2019 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού 1034 Τ.Β ́28-3-2019, όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 3131/6-8-2019), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Γλωσσολογία» (MA in Linguistics). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Φιλοσοφική Σχολή (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) στις 25 Ιουνίου 2021. Περισσότερα...

Πληροφορίες

ΦΕΚ ίδρυσης

Κανονισμός

Προκηρύξεις 

Δ/ντής ΠΜΣ: Διονύσιος Γούτσος

Γραμματειακή υποστήριξη: Παναγιώτα Μποϊντά, Γραμματεία Φιλολογίας, γραφείο 306.

Τηλέφωνο: 210 727 7386, e-mail: pbointa@phil.uoa.gr

Επικοινωνία: Μαρία Δημοπούλου, Γραμματεία του Τομέα Γλωσσολογίας (Φιλοσοφική Σχολή, γραφείο 608). Tηλέφωνο 210- 7277836, e-mail: mardim@phil.uoa.gr

 

Ανακοινώσεις ΠΜΣ "Γλωσσολογία"...

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020-2021

Ημερομηνίες έναρξης διαλέξεων: 12-10-2020

Παρακαλούμε να εγγραφείτε στην η-τάξη των μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε (https://eclass.uoa.gr)

 

Εαρινό εξάμηνο 2020-2021

Β' Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα 3 (επιλογή 1 από 2)

ΜΓ30

Μορφολογίσ

Β. Σπυρόπουλος

ΔΕΥΤΕΡΑ

9.00-12.00

ΜΓ40

Φωνητική - Φωνολογία

Α. Λέγγερης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9.00-12.00

Μάθημα επιλογής (επιλογή 2 από 2)

ΜΓ27

Ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία: θεωρία-μεθοδολογία

Ν. Παντελίδης

ΠΕΜΠΤΗ

9.00-12.00

 

ΜΓ37

Τυπική σημασιολογία Ι

Ε. Βλάχου

ΤΡΙΤΗ

9.00-12.00

ΜΓ11

Γραμματισμός: επικοινωνία στο συνεχές προφορικού - γραπτού λόγου Ε. Ιντζίδης ΤΡΙΤΗ 12.00-15.00
 Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ως μάθημα επιλογής ενός από τα δύο μαθήματα στην κατηγορία "Υποχρεωτικό μάθημα 3"


Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

A' Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα 1

ΜΓ01

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

Α. Λέγγερης

ΠΕΜΠΤΗ

9.00-12.00

Υποχρεωτικό Μάθημα 2 (επιλογή 1 από 2)

ΜΓ32

Πραγματολογία

Σ. Μπέλλα

ΤΕΤΑΡΤΗ

9.00-12.00

 

ΜΓ35

Σύνταξη

Β. Σπυρόπουλος

ΤΡΙΤΗ 

 

9.00-12.00

 

Μάθημα επιλογής (επιλογή 1 από 2)

ΜΓ18

Ζητήματα κειμενικής ανάλυσης Ι

Δ. Γούτσος

ΔΕΥΤΕΡΑ

9.00-12.00

 

 

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ως μάθημα επιλογής ενός από τα δύο μαθήματα στην κατηγορία "Υποχρεωτικό μάθημα 2"

 

Γ' Εξάμηνο

Μάθημα επιλογής (επιλογή 3 από 5)

ΜΓ12

Γνωσιακή γλωσσολογία

Ε. Παναρέτου

ΤΡΙΤΗ

9.00-12.00

ΜΓ19

Ζητήματα κειμενικής ανάλυσης ΙΙ

Σ. Κουτσουλέλου

ΠΕΜΠΤΗ

9.00-12.00

ΜΓ21

Θέματα κοινωνιογλωσσολογίας

Μ. Κακριδή

ΤΕΤΑΡΤΗ

9.00-12.00

ΜΓ10

 

Γραμματικοποίηση

Α. Mόζερ

ΤΕΤΑΡΤΗ

12.00-15.00

ΜΓ50

Θέματα διεπιπέδου Σύνταξης-Φωνολογίας

Caroline Féry

ΤΡΙΤΗ 

 

12.00-15.00