Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας "ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ"

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο ΠΜΣ "Γλωσσολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γλωσσολογία/Linguistics», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Α ́ 114) (ΦΕΚ Ίδρυσης 699Τ.Β ́1-3-2019 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού 1034 Τ.Β ́28-3-2019, όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 3131/6-8-2019), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Φιλοσοφική Σχολή (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) στις 24 Ιουνίου 2022.

Προκήρυξη

Αίτηση συμμετοχής

Εξεταστέα Ύλη

Πληροφορίες

ΦΕΚ ίδρυσης

Κανονισμός

Προκηρύξεις 

Δ/ντής ΠΜΣ: Διονύσιος Γούτσος

Γραμματειακή υποστήριξη: Παναγιώτα Μποϊντά, Γραμματεία Φιλολογίας, γραφείο 306.

Τηλέφωνο: 210 727 7386, e-mail: pbointa@phil.uoa.gr

Επικοινωνία: Μαρία Δημοπούλου, Γραμματεία του Τομέα Γλωσσολογίας (Φιλοσοφική Σχολή, γραφείο 608). Tηλέφωνο 210- 7277836, e-mail: mardim@phil.uoa.gr

 

Ανακοινώσεις ΠΜΣ "Γλωσσολογία"...

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2022-2023

Ημερομηνίες έναρξης διαλέξεων: 04/10/2022

Παρακαλούμε να εγγραφείτε στην η-τάξη των μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε (https://eclass.uoa.gr)

Τα μαθήματα γίνονται στην αίθουσα 622

 

Χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

A' Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα 1

ΜΓ01

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

Α. Λέγγερης, Α. Κοντοσταυλάκη

ΠΕΜΠΤΗ

9.00-12.00

Υποχρεωτικό Μάθημα 2 (επιλογή 1 από 2)

ΜΓ32

Πραγματολογία

Σ. Μπέλλα

ΤΡΙΤΗ

9.00-12.00

 

ΜΓ35

Σύνταξη

Β. Σπυρόπουλος

ΤΡΙΤΗ 

 

12.00-15.00

 

Μάθημα επιλογής (το ακόλουθο ή το δεύτερο υποχρεωτικό)

ΜΓ18

Ζητήματα κειμενικής ανάλυσης Ι

Δ. Γούτσος

ΔΕΥΤΕΡΑ

9.00-12.00

 

 

Γ' Εξάμηνο

Μάθημα επιλογής (επιλογή 3 από 3)

ΜΓ07

Γλωσσικός σχεδιασμός - γλωσσική πολιτική

Μ. Κακριδή

ΤΕΤΑΡΤΗ

09.00-12.00

ΜΓ10

Γραμματικοποίηση

Α. Μόζερ

ΤΡΙΤΗ

09.00-12.00

ΜΓ53

Γλώσσα κι εγκέφαλος

Γ. Αγγελοπούλου

ΤΡΙΤΗ

12.00-15.00