Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας "ΔΕΞΙΠΠΟΣ"

Πληροφορίες

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σεμιναρίων Ειδίκευσης Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σεμιναρίων Ειδίκευσης Λατινικής Φιλολογίας

Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΦΕΚ ίδρυσης

Κανονισμός

Προκήρυξη

Εξεταστέα Ύλη

Αίτηση Συμμετοχής

Διευθυντής: Ιωάννης Κωνσταντάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Σοφία Γεωργακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Συντονιστική Επιτροπή: Ι. Κωνσταντάκος Αναπλ. Καθηγητής, Σ. Γεωργακοπούλου Αναπλ. Καθηγήτρια, Σ. Παπαϊωάννου Καθηγήτρια, Α. Παπαθωμάς Καθηγητής, Β. Λεντάκης Αναπλ. Καθηγητής

Επικοινωνία


ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00' - 12:00'

Αικατερίνη Φώτου, Γραμματέας του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας, 6ος όροφος, κυψέλη 609, Κτήριο Φιλοσοφικής Πανεπιστημιόπολη - Ζωγράφου, τηλέφωνο/fax 210 727 7788, email kfotou@phil.uoa.gr

Ανακοινώσεις ΠΜΣ "ΔΕΞΙΠΠΟΣ"...