Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας "ΔΕΞΙΠΠΟΣ"

Πληροφορίες

ΦΕΚ ίδρυσης

Κανονισμός

Προκήρυξη

Εξεταστέα Ύλη

Αίτηση Συμμετοχής

Σεμινάρια ακαδ. έτους 2019-2020

Περιγραφές σεμιναρίων ακαδ. έτους 2019-2020

Διευθυντής: Ιωάννης Κωνσταντάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Σοφία Γεωργακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Συντονιστική Επιτροπή: Ι. Κωνσταντάκος Καθηγητής, Σ. Γεωργακοπούλου Αναπλ. Καθηγήτρια, Σ. Παπαϊωάννου Καθηγήτρια, Α. Παπαθωμάς Καθηγητής, Β. Λεντάκης Αναπλ. Καθηγητής

Επικοινωνία


ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00' - 12:00'

Αικατερίνη Φώτου, Γραμματέας του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας, 6ος όροφος, κυψέλη 609, Κτήριο Φιλοσοφικής Πανεπιστημιόπολη - Ζωγράφου, τηλέφωνο/fax 210 727 7788, email kfotou@phil.uoa.gr

Ανακοινώσεις ΠΜΣ "ΔΕΞΙΠΠΟΣ"...