Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας "ΔΕΞΙΠΠΟΣ"

Πληροφορίες

ΦΕΚ ίδρυσης

Κανονισμός

Προκήρυξη

Εξεταστέα Ύλη

Αίτηση Συμμετοχής

Σεμινάρια ακαδ. έτους 2020-2021

Περιγραφές σεμιναρίων ακαδ. έτους 2020-2021

Διευθυντής ΠΜΣ: Ιωάννης Κωνσταντάκος, Καθηγητής

Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΠΜΣ: Σοφία Γεωργακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ: Ι. Κωνσταντάκος Καθηγητής, Σ. Γεωργακοπούλου Αναπλ. Καθηγήτρια, Σ. Παπαϊωάννου Καθηγήτρια, Α. Παπαθωμάς Καθηγητής, Β. Λεντάκης Αναπλ. Καθηγητής

Εξεταστική Επιτροπή ΠΜΣ:- Αρχαία Ελληνικά: Ι. Κωνσταντάκος, Α. Παπαθωμάς, Β. Λεντάκης

                                          - Λατινικά: Σ. Παπαϊωάννου, Σ. Γεωργακοπούλου, Α. Μιχαλόπουλος  

Επικοινωνία

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00' - 12:00'

Αικατερίνη Φώτου, Γραμματέας του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας, 6ος όροφος, κυψέλη 609, Κτήριο Φιλοσοφικής Πανεπιστημιόπολη - Ζωγράφου, τηλέφωνο/fax 210 727 7788, email kfotou@phil.uoa.gr

Ανακοινώσεις ΠΜΣ "ΔΕΞΙΠΠΟΣ"...