Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας "ΑΡΕΘΑΣ"

Πληροφορίες

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σεμιναρίων 2021-2022 

ΦΕΚ ίδρυσης

Κανονισμός

Προκήρυξη 2019-2020

Προκήρυξη 2020-2021

Προκήρυξη

Εξεταστέα Ύλη

Αίτηση Συμμετοχής

Διευθύντρια ΠΜΣ: Μαρίνα Λουκάκη, Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ: Διονύσιος Καλαμάκης, Αναπλ. Καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ: Μ. Λουκάκη Καθηγήτρια, Θ. Αντωνοπούλου Καθηγήτρια, Α. Παναγιώτου Καθηγητής, Δ. Καλαμάκης Αναπλ. Καθηγητής, Κ. Παΐδας, Αναπλ. Καθηγητής

Εξεταστική Επιτροπή ΠΜΣ: Θ. Αντωνοπούλου, Α. Παναγιώτου, Μ. Λουκάκη

Επικοινωνία: υποχρεωτική συνεννόηση με email

Αικατερίνη Φώτου, Γραμματέας του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας,  6ος όροφος, κυψέλη 609, Κτήριο Φιλοσοφικής Πανεπιστημιόπολη - Ζωγράφου, τηλέφωνο/ fax 210 727 7788 , email kfotou@phil.uoa.gr 

 

Ανακοινώσεις ΠΜΣ "ΑΡΕΘΑΣ"...