Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » ΠΕΡΓΑΜΟΣ: Ιδρυματικό αποθετήριο

Η Ψηφιακή Συλλογή «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» περιλαμβάνει Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες, καθώς και Διδακτορικές Διατριβές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΚΠΑ. Η συλλογή βρίσκεται στην Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ με το όνομα «Πέργαμος».

Οδηγίες κατάθεσης διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Πέργαμος και στην Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής εδώ.

Για οδηγίες αυτο-απόθεσης υλικού συνδεθείτε εδώ.

Βοήθεια για την πολιτική κατάθεσης υλικού «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» στο Ιδρυματικό Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος», οδηγούς χρήσης και συχνές ερωτήσεις συνδεθείτε εδώ.