Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας » ΠΜΣ ΚΟΡΑΗΣ » ΜΔΕ Γλωσσολογίας

Επικοινωνία: Μ. Δημοπούλου, 2107277836

Πρόγραμμα σπουδών

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Σύνταξη
 • Μεθοδολογία Ακαδημαϊκής Έρευνας
 • Λεξικογραφία
 • Σημασιολογία ‐ Πραγματολογία
 • Κειμενογλωσσολογία
 • Γλωσσική Κατάκτηση
 • Κοινωνιογλωσσολογία
 • Γλωσσική Μεταβολή
 • Μη Ινδοευρωπαϊκές Γλώσσες
 • Γνωσιακή Γλωσσολογία
 • Γλωσσικός Προγραμματισμός
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • Γλώσσα και Στατιστική
 • Νευρογλωσσολογία
 • Πειραματική Φωνητική
 • Κατάκτηση και Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας